Witamy na Platformie Diagnostycznej Instytutu Diagnozy

Badanie, które za chwilę rozpoczniesz, zostało przygotowane przez specjalistów Instytutu Diagnozy przy uwzględnieniu najnowszej wiedzy z dziedziny psychologii i procesów zarządzania zasobami ludzkimi. Po przejściu przez etap logowania zostaniesz skierowany do dedykowanego temu badaniu Kwestionariusza Kompetencji. Kwestionariusz powstał w oparciu o model Kompetencji zgodny z funkcjonującym z organizacji. Jego celem jest zbadanie poziomu rozwoju kompetencji, zarówno z perspektywy samooceny, jak i obiektywnej oceny osób trzecich.

Wybrane przez Ciebie odpowiedzi na poszczególne pytania zostaną zapisane w naszym systemie i, wraz z innymi ocenami, posłużą do wygenerowania indywidualnego raportu. Informacje, których udzielasz w tym badaniu, znajdą się na dedykowanym, specjalnie zabezpieczonym serwerze, a po jego zakończeniu zostaną bezpiecznie usunięte. Instytut Diagnozy dba o bezpieczeństwo danych, spełnia wymogi GIODO oraz gwarantuje, że raporty z badania zostaną udostępnione jedynie osobom upoważnionym do tego w procesie diagnostycznym.

Zapraszamy do badania!